កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម


ផុសថ្ងៃ: 12-01-2022

Share LinkedIn


នារសៀលថ្ងៃអង្គារ ៩កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២, គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំដេីម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សាលេីរបៀបវារៈសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖
(១) ប្រកាសសមាជិកភាពថ្មីនៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម
(២) សំណេីសុំដំឡេីងអត្រាភាគទានរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពសម្រាប់បុគ្គលទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារ របស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
(៣) វឌ្ឍនភាពស្តីពីការរៀបចំប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យគុណភាពសេវាសុខាភិបាល និងការពង្រីកប្រព័ន្ធផ្តល់អាជ្ញារបណ្ណ ក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជា។

ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមនៅកម្ពុជា

(+៨៥៥) ៧៨ ២៣៥ ៩៦៨


info.gsnspc@gmail.com


ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, ផ្លូវលេខ៩២. សង្តាក់វត្តភ្នំ, ខ័ណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ


f ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម